Son Yorumlar

2 Aralık 2018 Pazar

CUMHURİYETİN İLANI


CUMHURİYETİN İLANI (29 Ekim 1923)

Nedenleri :
 • TBMM’nin milli egemenliğe dayanması.
 • Milli egemenliğin ancak cumhuriyetle mümkün olması.
 • TBMM’nin Batıyı örnek alması .
 • Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı sorununun ortaya çıkması.
 • Meclis Hükümeti sistemine göre bakanların seçimle belirlenmesi, bir hükümet kurulmasının çok uzun sürmesi ve icraatların gecikmesi.
 • 1923 sonbaharında Bakanlar Kurulu’nun görevden ayrılması ve bir hükümet sorununun ortaya çıkması.
Cumhuriyetin İlanının Sonuçları :
 • Rejim hakkındaki tartışmalar sona ermiştir.
 • Anayasada şu değişiklikler olmuştur:
 • Türkiye’nin yönetim şekli cumhuriyettir.
 • Devletin dini İslam’dır.
 • Resmi dil Türkçe’dir.
 • Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.
 • Cumhurbaşkanını meclisin seçmesi kesinleşmiştir.
 • Cumhurbaşkanının seçilmesi ile devlet başkanlığı sorunu sona ermiştir.
 • M. Kemal, İsmet Paşa’ya hükümet kurma görevini vermiştir.
 • TBMM başkanlığına Fethi Bey seçilmiştir.
 • Meclis hükümeti yerine kabine sistemine geçilmiştir.
HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924)
Nedenleri :
 • Cumhuriyetin ilanı ve cumhurbaşkanının seçilmesi ile halifeliğin bir rolünün kalmaması.
 • Eski rejim taraftarlarının sığınabilecekleri tek makam olarak halifeyi görmesi.
 • TBMM’deki bazı vekillerin Halife’yi TBMM’nin üstünde kabul etmesi.
 • Halife Abdülmecid Efendinin talimatlara uymaması ve yetkilerini aşacak uygulamalara girişmesi.
 • Batı’yı kendine örnek alan bir ülkede halifeliğin, laikliğe ve çağdaşlaşmaya engel olabileceği endişesi.
 • Ağa Han ve Ali Han’ın İsmet Paşa’ya Halife’nin korunması için yazdıkları mektubun İsmet Paşa’dan önce Tanin Gazetesi’nin eline geçmesi ve bunun gazetede yayınlanması.
3 Mart 1924’te şu kararlar alınmıştır:
 • Halifelik kaldırılmıştır.
 • Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış, daha sonra yerine, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
 • Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Vekâleti kaldırılmış, yerine Genelkurmay Başkanlığı kurularak, asker siyasetten uzaklaştırılmıştır.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş eğitimde birlik ve laiklik sağlanmıştır.
 • Osmanlı Hanedanı üyelerinin sınır dışına çıkarılması kararlaştırılmıştır.
Sonuçları :
 • Laikliğe geçişin en önemli aşaması tamamlanmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyetinin karakteri tam olarak ortaya konmuştur.
 • Türkiye’de ümmetçilik arayışları sona ermiştir.
 • Ulusal egemenlik güç kazanmıştır.
 • İnkılapları gerçekleştirilmek için zemin hazırlanmıştır.
1924 ANAYASASI (20 Nisan 1924)
 • Cumhuriyetin ilanı ile Türk Devleti’nin rejimi belirlenmiş ve eski anayasa ihtiyaçları karşılayamaz olmuştur. Bu nedenle 1924’te yeni bir anayasa hazırlanmıştır.
 • 1924 Anayasası 105 maddeden oluşmuştur.
1924 Anayasası’nın Bazı Maddeleri Şunlardır :
 • Egemenlik kayıtsız şartsız, milletindir.
 • Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.
 • Devletin dini İslam, başkenti Ankara resmi dili Türkçe’dir.
 • Devletin rejimi, başkenti ve bayrağı değiştirilemez.
 • Seçilme hakkı yalnız erkeklere aittir.
 • Cumhurbaşkanı dört yılda bir meclis tarafından ve meclis içinden seçilir.
 • Üst üste aynı kişi iki kez cumhurbaşkanı olabilecektir.
 • TBMM üyeleri dört yılda bir seçilir. Seçme yaşı 22, seçilme yaşı ise 30’dur.
 • Seçme ve seçilme hakkı yalnız erkeklere aittir.
 • Yasama, yürütme ve yargı yetkisi TBMM’nin denetimi altındadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları kanun önünde eşittir.
1924 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler :
 • “Devletin dini İslamdır” maddesi 1928’de anayasadan çıkarılmıştır.
 • 1937’de Atatürk İlkeleri anayasaya girmiştir.
 • Seçme yaşı 22’ye çıkarılmıştır.
 • Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
 • Ormanlar devletleştirilmiştir.
 • Toprak reformu gerçekleşmiştir.
Not: Türkiye Cumhuriyetinin en uzun ömürlü olan ve en çok değişiklik yapılan anayasası 1924 Anayasası’dır.
ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ
Birinci mecliste;
 • Tesanüt Grubu,
 • Halk Zümresi ve Islahat Grubu,
 • Müdafaa-i Hukuk Grubu,
 • İstiklâl Grubu adlarında gruplar oluşmuştur.
 • Atatürk, 151 milletvekili ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurmuştur (Mayıs 1921). Başkanı da M. Kemal olmuştur.
 • Mecliste Birinci ve İkinci Grup adlarında ayrılmalar meydana gelmiştir.
 • Seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştır (1 Nisan 1923).
 • Seçimden sonra M. Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine, Halk Fırkası’nı kurmuş (9 Eylül 1923), başkanlığına da M. Kemal seçilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra parti “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.
 • Seçimlerde çoğunluk olarak M. Kemal taraftarları kazanmış, İkinci Grup meclise girememiştir.
 • Askerlerin görevlerini sürdürdükleri bir sırada milletvekili olamayacakları bir kanunla kabul edilmiştir (19 Aralık 1924).
 • Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa ordudan ayrılmıştır.
 A) TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI (17 Kasım 1924)
 • Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Adnan Bey, Rauf Bey, Refet Bey Cumhuriyet Halk Fırkası’nın icraatlarına karşı çıkmışlardır. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi: KARAR (Kazım Karabekir, Adnan Adıvar, Refet bele, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay)
 • Muhalifler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adında yeni bir parti kurmuşlardır.
 • Başkanlığına Kazım Karabekir seçilmiştir.
 • Dine saygılı olduğunu söyleyen bu partiye eski rejim taraftarlarından büyük destek gelmiş ve kısa sürede güçlenmiştir.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasından cesaret alanlar, Şeyh Said önderliğinde rejim karşıtı bir isyan çıkmıştır.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır (5 Haziran 1925).
Share:

0 komentar:

Yorum Gönder

Kaç Kişi Online ?

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Sizde Notlarınızın Paylaşılmasını İstiyorsanız Sağ Altta Bulunan Chat Sekmesinden Bize Ulaşabilirsiniz

Öne Çıkan Yayın

2018 Yeni Basım Antrenmanlarla Matematik Full serisi indir

Burdan İndirebilirsiniz

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Bu Blogda Ara

Follow by Email

Bizlere Sizde Not Göndermek İçin Sağ Altta Bulunan Chat Sekmesini Kullanabilirsiniz

Recent Posts

Unordered List

Pages

Theme Support